Ansatte

Tannlege Peer Klareng

Utdannet ved Universitetet i Oslo 1986.
Privatpraktiserende, med spesialkompetanse
innen implantatprotetikk.

Tannpleier Hilde Klareng

Ferdig utdannet sykepleier 1990. Utdannet
tannpleier ved HIHM 2012.

Daglig leder Karin Kristiansen

Autorisert tannhelsesekretær 1986.

Tove Trondhjem

Autorisert tannhelsesekretær 1986,Jobber i
tillegg ved FSAN Terningmoen.

Karianne Hansen

Autorisert tannhelsesekretær 2009. Tidligere
utdannet hjelpepleier.