Priser

 • Konsultasjon, undersøkelse med røntgen, tannsten og airflow kr 1 100,-
 • 1 flate kons fra kr 650,-
 • 2 flater kons kr 1 500,-
 • 3 flater el flere kons kr 1750,-
 • Prep. MK krone/Sementert MK krone inkl. tanntekniker kostnad kr 7 800,-
 • Prep Cercon fullkrone/Sementert Cercon inkl. tanntekniker kostnad kr 8 500,-
 • lmplantatbasert krone/pilar i bro, inkl. distanse kr 15 000,-
 • Prep av pilar for bro/Sementert MK bropillar inkl. tannteknikerkostnad kr 7 000-
 • Broledd/mellomledd kr 6 500,-
 • Rotfylling fortenner/hjørnetenner kr 4 500,-
 • Rotfylling premolarer kr 5 900,-
 • Rotfylling molarer kr 6 900,-
 • Ukomplisert ekstraksjon kr 1 200,-
 • Anestesi kr 15O,-
 • 1 intraoralt digital rtg. bilde kr 100,-
 • OPG kr 400,-
 • Helsett kr 25 000,-
 • Partiell protese kr 14 500,-

  Ingen ekstra kostnader, hygienetillegg er inkludert i alle oppgitte priser.